Diensten

Het podium voor jouw verhaal: Een bloeiend bedrijf met gelukkige medewerkers
Het gaat om het verhaal, het gaat om jóuw verhaal, de weg naar jezelf en de ander

 • Traumatische overgang van thuiswerken naar kantoor

Het lijkt of (bijna) iedereen in de periode van thuiswerken verleerd is hoe om te gaan met de collega’s in het bedrijf. Iedereen heeft lange tenen, voelt zich om het minste gekrenkt en te kort gedaan.

 • Culturele verschillen van voorheen zijn nog groter

Voorheen was er van tijd tot tijd (of regelmatig) sprake van onenigheden die veroorzaakt waren door onbegrip op culturele basis, maar probeerde iedereen de achtergrond van de ander toch te begrijpen (meestal), maar nu lijkt het of er met de regelmaat van de klok een bom ontploft. Iedereen heeft het gevoel dat anderen hem of haar ‘expres verkeerd begrijpen’, of ze ‘het erom doen’.

 • Redelijkheid is ver te zoeken

Het gesprek aangaan om in alle redelijkheid tot een oplossing te komen, dat heeft meer weg van olie op het vuur gooien. Het is wanhopigmakend dat ze zo’n kort lontje hebben en geen enkel oor hebben voor luisteren naar elkaar en verstandig samenwerken. Dat maakt het schier onmogelijk om samen het bedrijf weer goed in de rit te krijgen na alles van de afgelopen bijna twee jaar…..

Je wilt

 • Een bloeiend bedrijf met gelukkige medewerkers
 • Een hecht team, dat goed samenwerkt, omdat de mensen naar elkaar luisteren, begrip hebben voor elkaar. Samen weten jullie ‘waar je het voor doet’, wat de missie en het doel zijn van het bedrijf. Het iets beters aan de wereld toevoegen door daar samen aan te werken motiveert de mensen van de verschillende afdelingen, om niet te zeggen dat het ze vleugels geeft. Er is wederzijds begrip, men luistert naar elkaar, heeft begrip voor elkaars behoeften om erkend te worden in wie ze zijn en wat ze kunnen.
 • Het bedrijf heeft wat weg van een familie. En dat iedereen gelukkig is in zijn of haar werk zorgt er ook voor dat er efficient en doelmatig gewerkt wordt – dus dat het bedrijf groeit en bloeit. Waar iedereen weer van mee geniet. Het geeft voldoening en iedereen kan er goed van eten, heeft bestaanszekerheid.

Troubadour, verteller, kathalysator, bruggenbouwer, heler

Wie geboren wordt en opgroeid in en tussen verschillende culturen, die leert eerst en vooral: luisteren om te verstaan wat mensen bedoelen met wat ze zeggen. En vooral: met wat ze níet zeggen. Dat mensen aan de ene kant van een cultuurkloof het vaak moeilijk hebben met hoe mensen aan de andere kant van die kloof praten en doen.

Door naar beide kanten te luisteren leer je vanzelf dat over het algemeen iedereen het beste bedoelt, maar dat van de ander niet ziet.

Wie geboren wordt in een familie met veel onderwijzersbloed, kunstenaarsgenen en vooral ook: een vertellersinborst, die krijgt van meet af aan de instrumenten mee die nodig zijn om op een niet-confronterende manier te communiceren, bruggen te slaan tussen mensen die elkaar niet verstaan.

Mijn opleidingen heb ik aangepast bij wat ik van huis uit meegekregen heb, en vanaf de middelbare school schreef ik al verhalen die gepubliceerd werden, maakte ik foto’s die in de prijzen vielen en kunstwerken die geëxposeerd werden.

Kunst-om-de-kunst maken, dat is leuk, maar véél leuker nog vond en vind ik het als de verhalen die ik maak een gesprek op gang brengen tussen mensen die voorheen langs elkaar heen liepen, of elkaar zelfs misschien nog nooit eerder hadden ontmoet.

Dat soort interactieve optredens heb ik met veel plezier gedaan in het Archeon, het prehistorisch dorp in Eindhoven, Havenfestival bij de Uitmarkt, Cult & Tumult, kastelenfestivals in België, the Fringe van het Edinburgh Festival, in Adelaide in Australië.

Maar nog leuker werd het om het eigen verhaal van een school, familie, bedrijf samen met hen vorm te geven, merkte ik voor het eerst toen ik in Wijk bij Duurstede een project voor de basisscholen, de plaatselijke bibliotheek en het kasteelmuseum deed. Omdat ik dan mijn kwaliteiten als levenswegcoach erbij kon pakken om de mensen voor wie ik het doe nog meer aan te kunnen reiken, hen nog meer te zien gaan glunderen.

Daarna ben ik dat voor studentenverenigingen, middelbare scholen, bedrijven, en instellingen gaan doen. En voor tv ook. Ik geniet er net zo hard van als de mensen met en voor wie ik verhalen creëer.

Een bloeiend bedrijf met een hecht samenwerkend team van gelukkige medewerkers

Onderling begrip

Je medewerkers gaan er vanuit dat de ander het goed bedoelt, ook al zegt hij of zij het misschien niet altijd even ‘slim’, dus ze vliegen niet uit hun slof, maar vragen wat de ander bedoelt.

Erkenning van ieders ‘eigenheid’

Je medewerkers voelen zich veilig, want ze weten dat hun ‘eigenheid’, zowel cultureel als wat betreft wat hun kwaliteiten zijn, erkend worden. Daarom respecteren zij ook andermans eigenheid.

Goede bedrijfsresultaten

Onderling begrip en respect maken dat mensen goed samenwerken, zeker als ze ook weten waar ze het voor doen, als missie en doel van het bedrijf hen duidelijk zijn, dan gaan ze daar graag voor.

Het vinden van het verhaal van jou en je bedrijf

Het eerste – en meest wezenlijke – wat wij doen: inventariseren wat er speelt. Luisteren naar jou als ondernemer en leidinggevende, wat er voor jou toe doet. Wat het doel van je bedrijf is, de dieperliggende reden waarom jij ermee begonnen bent.

Luisteren naar je medewerkers (individueel of in gelijkgestemde groepen), wat hun pijn is, wat wezenlijk is voor hen om te kunnen groeien en bloeien op hun plek in het bedrijf.

Die zo verkregen informatie voegen we samen tot een spiegelverhaal, een verhaal over oorsprong, doel en zin, over de missie van het bedrijf en wat een ieder daar aan kan en wil bijdragen om zelf zingeving en levenskwaliteit te ervaren.

Dat verhaal is geen ‘rapport met aanbevelingen’, nee, die verstandelijke valkuil, daar stappen we niet in. 

We bespreken onze ‘ontdekkingen’ met jou en samen bedenken we welke uitwerking het meest helpend en passend is om jou, je medewerkers en je bedrijf weer vol allure verder te laten groeien.

Een fotoreportage van het verhaal van het bedrijf-en-zijn-mensen, om inzicht te geven en discussie uit te lokken.

Of een kunstwerk dat de ziel en de missie van het bedrijf laat zien en voelen, om te communiceren ‘achter het verstand langs’ met ieders gevoel om via die route ook het verstand te motiveren in actie te komen.

Of we gaan een stapje dieper en laten jullie via een theaterworkshop het eigen verhaal uitspelen, gespiegeld in een verhaal met jullie thematiek, geplaatst in een andere setting, tijdsperk, locatie of wereld.

Een bloeiend bedrijf met een hecht samenwerkend team van gelukkige medewerkers

Fotografisch verhaal

 • Orienterend gesprek met de ondernemer waarin problematiek en wensresultaat aan de orde komen
 • Inventariserende gesprekken met (groepen van) medewerkers
 • Advies hoe fotografisch verhaal vorm te geven
 • Fotografiesessie gebouw / omgeving
 • Fotografiesessie meelopen bij werkzaamheden
 • Fotografiesessie groeps- en individuele portretten
 • Fotobewerking tot een verhaal
 • Voorstel welke foto’s voor aan de muur
 • Voorstel fotoboek met het verhaal
 • Ophangen foto’s en afleveren boek met feestelijke aandacht
 • Begeleiding bij onderlinge verhaalgesprekken
 • Terugkombespreking na een maand of drie
 • Tijdstraject en investering afhankelijk van situatie en grootte bedrijf
l

Kunstwerk als symbolisch portret

 • Orienterend gesprek met de ondernemer waarin problematiek en wensresultaat aan de orde komen
 • Inventariserende gesprekken met (groepen van) medewerkers
 • Advies hoe het verhaal als kunstwerk vorm te geven
 • Schets & beschrijving van het voorstel
 • Maken van het kunstwerk in eerste opzet
 • Bespreking van de grote lijnen en evt aanpassingen
 • Kunstwerk afmaken en afwerken
 • Voorstel hoe en met of zonder lijst aan de muur
 • Voorstel boek met het verhaal en foto kunstwerk
 • Ophangen kunstwerk & feestelijk onthullen, met afleveren boek
 • Begeleiding bij onderlinge verhaalgesprekken
 • Terugkombespreking na een maand of drie
 • Tijdstraject en investering afhankelijk van situatie en grootte bedrijf
v

Troubadoursvertelling over je bedrijf

 • Orienterend gesprek met de ondernemer waarin problematiek en wensresultaat aan de orde komen
 • Inventariserende gesprekken met (groepen van) medewerkers
 • Advies hoe het verhaal als vertelling vorm te geven
 • Aan de hand van wat ik gehoord en gezien heb, maak ik een verrhaal
 • Een verrhaal dat zingzangt als een kruising tussen een sprookje en cabaret
 • Die vertelling voer ik (of voeren wij) op met gebruik van muziek instrumenten en in bijpassend kostuum
 • Bij het bedrijf in de kantine, vergader- of andere zaal. Of op een andere locatie, binnen of buiten
 • Begeleiding bij onderlinge verhaalgesprekken
 • Terugkombespreking na een maand of drie
 • Tijdstraject en investering afhankelijk van situatie en grootte bedrijf

Theaterworkshop eigen bedrijfsverhaal

 • Orienterend gesprek met de ondernemer waarin problematiek en wensresultaat aan de orde komen
 • Inventariserende gesprekken met (groepen van) medewerkers
 • Advies hoe het verhaal als theaterworkshop vorm te geven
 • Schets & beschrijving van het voorstel
 • Maken van het uit te spelen verhaal in eerste opzet
 • Bespreking van de grote lijnen en evt aanpassingen
 • Speelverhaal afmaken en doorspreken
 • Met de medewerkers samen bedenken wie wat gaat doen
 • Dag en locatie uitzoeken en voorbereidingen treffen
 • Gedurende een dag samen het stuk maken en oefenen
 • Het stuk feestelijk opvoeren voor de eigen achterban
 • Terugkombespreking na een maand of drie
 • Tijdstraject en investering afhankelijk van situatie en grootte bedrijf

Neem actie, manifesteer je droombedrijf

Om van nachtmerries naar luchtkastelen te gaan, en om dan werkelijkheid te maken van je dromen, daar moet je iets voor doen

Zet nu de eerste stap

3 + 14 =

Vertrouwelijkheid is essentieel in mijn werk, dus het spreekt voor zich dat ik zorgvuldig omga met jouw gegevens.
Wat dat concreet inhoudt? Dat kun je in mijn privacyverklaring lezen. 🙂